Ceník Mašinky

Školné pro školní rok 2023/2024

Celodenní docházka
Měsíční: 13 900 kč
Čtvrtletní: 38 000 kč
3 dny v týdnu: 11 700 kč/měsíc
4 dny v týdnu: 12 000 kč/měsíc

Polodenní docházka
Měsíční (každý den): 11 500 kč
Měsíční (4 půldny v týdnu): 10 000 kč
Hodinově: 170 kč/h

🚂📝Přihláška do Mašinky ZDE


Školné zahrnuje
 • Denní pobyt ve školce
 • Individuální přístup (1 dospělý na 6 dětí)
 • Lektor anglického jazyka (1x týdně)
 • Pitný režim a stravu
 • Keramika (1x týdně dopoledne)
 • Úzkou spolupráci s dětským psychologem
 • Akce – výlety, oslavy narozenin, divadla, táboráky atd
 • Individuální příprava dětí na přechod do 1. třídy ZŠ

Platební podmínky
 • Děti, jejichž docházka je tři dopoledne a méně týdně, platí hodinovou sazbu 170/hod.
 • V případě kontinuální nepřítomnosti dítěte, která trvá minimálně polovinu kalendářního měsíce, vracíme na vyžádání 30% z měsíční výše školného.
 • Je-li dítě nepřítomné po dobu celého kalendářního měsíce, platí rodiče tzv. „udržovací poplatek“, který činní 20% měsíční výše školného.
 • SLEVA: při celodenní docházce sourozenců poskytujeme 20% slevu na jednoho sourozence
 • Děti, které nedochází do školky denně, si mohou nahradit absenci jiný den (pouze v rámci aktuálního měsíce).
 • Děti s jinou, než celodenní docházkou mohou kdykoli využít možnosti hodinového hlídáni (např. v mezidobí mezi školkou a kroužky)
 • Číslo účtu: 2341612389/0800 ČS.

Česká Spořitelna


Hlídání dětí od 2 let

Pokud nehledáte školku, ale jen možnost občasného pohlídání, tak jste na našich stránkách také správně. Nabízíme vám možnost krátkodobého občasného pohlídání jako službu, když si potřebujete něco vyřídit, máte třeba nárazové občasné zaměstnání, anebo si potřebujete jen odpočinout. Máte možnost objednat si den předem školkový oběd, nebo si můžete přinést jídlo z domova.

Denní hlídání
8:00 až 17:30 – 170 kč/hod
– časový rámec je možné po dohodě upravit


Kroužky

Hodinově 
120 kč/hod
(při nepravidelné docházce je potřeba si návštěvu kroužku dopředu domluvit s lektorem)

Pololetně
2 340 kč


Prázdninový ceník

Celodenní docházka
Týden: 5000 kč
4 týdny: 14000 kč
– možno vybrat kdykoliv v průběhu prázdnin

Polodenní docházka
Týden: 3000 kč
4 týdny: 10000 kč

Hodinové hlídání
170 kč/h

Soukromá školka Mašinka