Proč jet s námi?

Proč nastoupit a jet Mašinkou? 🚂
  • Individuální přístup – 1 učitelka na 6 dětí
  • Propracovaný a poutavý vzdělávací plán
  • Nadstandardně vedená hudební, dramatická a výtvarná výchova
  • Výuka anglického jazyka – každý týden jed den prožijeme s rodilou mluvčí
  • Anglické písničky se učíme každý den
  • Luxusní vila se zahradou
  • Hlídání dětí od 2 do 8 let
  • Velký výběr zájmových aktivit i v odpoledních hodinách

Zájmové kroužky v ceně školného

V rámci školného pro Vás každý rok připravujeme několik zájmových kroužků. Pro rok 2023/2024 na Vás čekají lekce anglického jazyka a keramika. Všechny naše zájmové kroužky vedou zkušení lektoři Mašinky a rodilá mluvčí.

Příprava předškoláků

Dětem se to tak stává, že rostou, rostou až vyrostou a ze školek, kde si hlavně hrají a přesouvají do škol, kde už se hlavně učí. Abychom dětem tento přechod do velkého světa ulehčily, dobře se na něj připravíme. Jednu týdně se společně s dětmi více zaměříme na pohybové stereotypy: správné dýchání, sezení a držení tužky. Sluchové a zrakové vnímání: hlásky, slabiky, paměť a rozlišování. Dále orientace v prostoru a čase, grafomotorika a pozornost. Děti jsou vedeny naší odborně vyškolenou logopedkou, která s nimi pravidelně pracuje v malých skupinách. Připravuje také materiály pro rodiče na domácí procvičování.

Individuální přístup

Každé dítě je jedinečné a tak k němu i přistupujeme. Kromě skupinových aktivit se dětem věnujeme během dne i individuálně. Všímáme si jejich radostí i starostí, zaznamenáváme jejich pokroky. Vaše děťátko má svůj sešit, kde má zapsáno, co se ve školce událo a najdete v něm aktuální fotografie. Deník je doplněn o fotky a na konci školkového roku si ho odnesete jako vzpomínku.

Spolupráce s rodinou, otevřenost

Velmi podporujeme spolupráci školky s rodinou. Naše dveře jsou pro vás, rodiče, vždy otevřené. Chcete-li se s námi zapojit do programu, nebo se chcete jen na chvíli stát „muškou jenom zlatou“ a sledovat, jak se Vaše dítě chová v kolektivu bez vás, rádi Vám to umožníme. Chtěli bychom, abyste se mohli v Mašince na chvíli zastavit, promluvit si s ostatními rodiči. Mašinka je otevřená pro všechny děti – pro děti odlišných národností i pro děti s handicapem, či se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všestrannost

Naše školka nám díky zcela nadstandardním prostorům umožňuje vést každou činnost ve speciálně uzpůsobené místnosti. Jsme školka s hudebně dramatickým zaměřením, takže kromě obvyklé herny u nás najdete samozřejmě hudebnu plnou hudebních nástrojů volajících po dětských ručičkách. V jedné z místností mají děti k dispozici knihovnu, která je uzpůsobena k tomu, aby děti na všechny knížky dosáhly a mohly si je v relaxační zóně prohlížet a číst. Dále tu najdete místnosti, kde výtvarničíme a pracujeme s hlínou. Keramika a rozvoj výtvarných dovedností patří do běžného denního programu. Protáhnout těla a pracovat s přebytečnou energií chodíme do tělocvičny. K rozvoji slouží také prostorná zahrada, která přímo vybízí k hrátkám a k poznávání přírody během jejího ročního cyklu.
U všech činností zohledňujeme povahu, osobnost a náladu každého dítěte a proto nikdy nikoho do ničeho nenutíme. Děti chválíme, povzbuzujeme a nikdy je ani jejich výkony s nikým nesrovnáváme.

Školka Mašinka

Pozitivní prostředí

Našim cílem je vytvořit ve školce klidné a pozitivní prostředí. U nás se budou Vaše děti cítit vždy dobře a bezpečně. To už je jen krůček k tomu, dosáhnout vzdělávacích cílů, tj. vzbudit v dětech zájem o přírodu, o ně samé, o lidi kolem nich, vytvořit z nich jedince schopné samostatného, osobitého projevu (zpěv, tanec, výtvarný projev, dramatizace, atd.).

Rituály

Děti v předškolním věku mají rády pravidelnost. Proto máme v každodenním programu pravidelné rituály (ranní kruh, zpívánky), které mají své stanovené body a mění se podle tematického bloku. Děti si na ně rychle zvyknout a samy je vyžadují, připomínají kdy má co správně být. Rituály jsou pro ně důležité, protože se pak lépe orientují v čase. Tyto zvyky jim dodávají i sebejistotu a pocit bezpečí.

Pravidla hry

Na začátku roku si společně domluvíme jízdní řád neboli pravidla hry a snažíme se je respektovat. Jedním z hlavních pravidel, které absolutně ctíme je „všichni jsme kamarádi“. Lpíme na tom, aby se děti neposmívaly, neubližovaly druhým a nevyřazovaly ostatní ze hry. Vedeme je k tomu, že starší pomáhají mladším. Pokud děti pravidla znají dopředu a vidí, že je respektujeme i my dospěláci, pak je snáze dodržují i ony.

Podpora charitativních projektů

V rámci našich priorit, jako jsou například všestrannost, či otevřenost, se chceme zabývat také podporou charitativních projektů organizovaných neziskovými organizacemi nebo nadacemi. Děti se tak mohou odmala setkávat s tím, že i ony samy mohou nabídnout podporu nebo pomocnou ruku někomu, kdo to potřebuje.

Soukromá školka Mašinka