Náš tým

Ludmila Zahálková 🚂

Spoluzakladatelka školky a hlavní pedagog

 

 

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor učitelství v mateřské škole. Po ukončení studia jsem odjela na rok do Velké Británie, kde jsem studovala anglický jazyk.
Po příjezdu jsem působila pět let v MS Libická jako třídní učitelka a jako lektor anglického jazyka. Dále jsem měla možnost pracovat čtyři roky v Mezinárodni škole v Praze (International School of Prague), kde jsem jako asistentka a učitelka českého jazyka vstřebávala vzácné poznatky od velmi profesionálního týmu pedagogů.
Poté jsem se postupně stala matkou tři dětí. Během mateřské dovolené jsem vedla kroužky muzicírování a angličtiny v Mateřském a otcovském centru Jablíčkov. Jsem absolventkou dvou cyklů hry na klavír na ZUŠ hl. města Prahy. Dále hraji na kytaru, flétnu a jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Několik let jsem jezdila jako oddílový vedoucí na letní tábor Paprsek.
V naší školce učím angličtinu a dále se zaměřuji na hudebně dramatické a výtvarné činnosti. Jsem absolventkou kurzu Jak začít den v Začít spolu a tento směr je mi velmi blízký.

Ludmila Zahálková


Kateřina BělínováKateřina Bělínová 🚂

Spoluzakladatelka a pedagog školky

 

 

Narodila jsem se 16.5.1975 v Praze a tamtéž jsem vystudovala Střední pedagogickou školu. Po maturitě a po praxi v mateřské škole jsem se od oboru vzdálila a pracovala 17 let u firmy Next spol. s r.o. ,kde jsem se zapracovala na mnoha pozicích. Tyto nejen manažerské zkušenosti jsou výbornou praxí pro vedení školky. Při práci s dětmi je mi největší praxí mateřství a výchova mých dvou dcer. V Mašince se zaměřuji na jazykovou a rozumovou výchovu. Dále mám na starosti řízení školky, provozní, technické a propagační zajištění.

Kateřina Bělínová


 Renáta ŠemíkováRenáta Šemíková 🚂

Pedagog

 

 

Narodila jsem se v Praze, 19.12.1974. Po základní škole jsem navštěvovala SPŠS Na Třebešíně. Následně jsem pracovala jako administrativní pracovník v telekomunikační firmě. Potom jsem se stala matkou dvou dětí. Po mateřské dovolené jsem vedla hudební kroužek v mateřském centru Jablíčkov. Od Jablíčkova už byl jenom krůček k Mašince. Jsem zde zaměstnaná od jejího založení a práce s dětmi mě velmi baví. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, hudební seminář Tóny jara, také seminář Veselé písničky. V letošním roce jsem absolvovala vzdělávací seminář Chůva pro děti do zahájení školní docházky a ten jsem zakončila složením profesní zkoušky. V roce 2022 jsem úspěšně absolvovala kurz asistenta pedagoga. Ve školce se věnuji především rozumové, hudební a dramatické výchově. Hraji na kytaru, na klavír, a mým hlavním koníčkem je zpěv. Jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Také ráda jezdím na kole, na lyžích, běhám, plavu a hraji badminton.

Renáta Šemíková


 

Olga SchindlerováOlga Schindlerová 🚂

Logopedie + předškolní vzdělávání

 

 

Mgr. Olga Schindlerová absolvovala jsem pedagogickou fakultu UK se státními závěrečnými zkouškami ze speciální pedagogiky a logopedie. Po absolvování mimo jiné vedla pražskou pobočku organizace zaměřené na sociální rehabilitaci lidí se zrakovým handicapem. Po mateřské dovolené se 3 dětmi se postupně začala věnovat více a více logopedii.

V naší školce pracuje od roku 2013 jako pedagožka, speciální pedagožka a zejména jako logopedka. Specializuje se hlavně na individuální práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.
Samotnou logopedii beru dle svých slov zejména jako ucelenou péči o řeč. Zaměřuje se tedy nejen na správnou výslovnost, i když to především, ale také na oblasti, které samotnou řeč dítěte velmi ovlivňují a napomáhají jejímu rozvoji. Je to především hrubá a jemná motorika, grafomotorika, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pozornost a porozumění, gramatika.

Olga má akreditaci pro vedení kurzu Maxík – MAXimální připravenost předškoláka na úspěšné vkročení do 1.třídy ( http://www.prodys-bubenickova.cz/kurzy.htm ). Jde o stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou.

Olga Schindlerová


Eva ČervenkováEva Červenková 🚂

Keramika + asistent pedagoga

 

 

Naše teta Eva tvoří s dětmi v naší dílně z hlíny vše možné i nemožné. V Mašince pracuje také jako asistent pedagoga.

Eva Červenková


K touze po pozici ve školce mě přivádí má bývalá pedagogická činnost. Mým cílem vždy bylo učit děti znalostem, ale ještě raději v nich rozvíjím potřebu dívat se kolem sebe, zkoumat, ptát se, pátrat a hledat odpovědi. Ráda hledám cesty, jak obohatit běžný den nevšedními zážitky. Léta praxe u divadla a s osobami se specifickými poruchami mě naučila být vnímavá k individuálním potřebám a různorodosti charakterů. Domnívám se, že umím také dobře komunikovat s rodiči a nacházet společná řešení pro blahodárný vývoj jejich ratolestí. Jsem přesvědčena o tom, že osobní přístup a tvůrčí prostředí pomáhá k rozvoji dětí a prospívá všem.

Vzdělání:
1992-1996 Gymnázium Jižní Město
maturita: (český jazyk, anglický jazyk, filosofie, historie)
1997 Akademie J.A.Komenského – pomaturitní stadium AJ
zakončeno zkouškou: First Certificate of English
1997-2004 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, studium českého a anglického jazyka a literatury
zkouška: státní zkouška z pedagogiky a pedagogické psychologie

Pracovní zkušenost:
1995-2004 učitelka anglického jazyka v Bambini di Praga (děti ve věku 5-8 let)
2000 tlumočník pro holandské novináře – časopis New Review, téma článků: Česká republika jako tranzitní země pro uprchlíky a Dětská prostituce v České republice
2000 tlumočník a asistentka v terénu americkým fotografům na setkání Mezinárodního měnového fondu v Praze
2002 tlumočník pro holandské novináře – fotbalový časopis Johan, rozhovor s Antonínem Panenkou
2004 tlumočník pro holandské novináře – fotbalový časopis Johan, téma: portrét Karla Brücknera – rozhovory s přáteli a kolegy Karla Brücknera
1996 – 2005 učitelka anglického jazyka, soukromá podnikatelská činnost: soukromé hodiny anglického jazyka pro skupiny a jednotlivce
2004 – 2006 spoluautor, projekt Speak English, nakladatelství Fragment
2006 asistentka produkce, film Poslední plavky – natáčení teaseru a focení promo plakátu, produkce: Fog ́n ́ Desire Films
2006 – 2007 Production and Office Manager, Studio Beep, studio zvukové postprodukce
2007 – 2008 produkce, film Poslední plavky, produkce: Fog ́n ́ Desire Films / spolupráce na postprodukci filmu Poslední plavky, produkce: Fog ́n ́ Desire
2007 – 2008 Production and Office Manager, agentura InnerVisions – koncerty a eventy www.innervisions.cz
2008 – 2011 Project & Office Manager v developerské společnosti, administrativní a organizační činnost pro jednoho z investorů (rekonstrukce a budování nástavby historického domu na Žižkově, Kubelíkova 29 – www.towerview.cz, vyjednávací a dokumentační příprava projektu výstavby hotelového resortu na ostrově Zanzibar v Tanzanii – www.uzuri-zanzibar.com)
2009-2020 koordinátor a dobrovolník a člen výboru projektu Sluneční školy v Kargyaku (severní Indie, oblast tibetské kultury) v rámci občanského sdružení Surya
2011 – 2014 produkční činnost na projektu natáčení kulturně dokumentárního snímku pro Emperium s.r.o.
2012 Správa lodi a produkční zajištění divadelní Lodi Tajemství Divadla bratří Formanů v letní sezóně
2008 – 2016 produkční činnost na představeních Divadla AQUALUNG + 1⁄4 úvazek v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, domovské scéně AQUALUNGU
2014 – 2016 administrátor facebooku Paláce Akropolis
2016 – 2018 administrátor facebooku agentury Rachot (pořádá koncerty World Music)
2016 – 2018 administrátor facebooku Žižkovského divadla Járy Cimrmana
2014 – 2016 produkční činnost v rámci specializace DAMU – Divadelní tvorba ve specifických skupinách (studenti se připravují na divadelní tvorbu s postiženými či jinak znevýhodněnými skupinami)
2014 – 2019 produkce Festivalu integrace Slunce (divadelně-hudební festival pro specifické skupiny jakými jsou postižení, dětské domovy, diagnostické ústavy, senioři atp.)
2018 – doposud Správa sociálních sítí a následně celé PR festivalu Nultý bod
2019 – 2021 koordinace PR komunikace festivalu 4+4 dny v pohybu na Praze 10

2015 – 2022 rodičovská (2 děti – věk: 4 a 7 let)
2022 – doposud daňová evidence NB účetnictví

Publikovaná díla:
2003 Ferda umí anglicky (Albatros, 2003) – hravá cvičebnice angličtiny pro předškolní děti (návrh grafického zpracování, textový obsah)
2004-2006 Speak English (Fragment) – interaktivní projekt osvojení si či zdokonalení anglického jazyka, autor karet Fun with English a Story (obsahový koncept, textový koncept)
2006 Angličtina pro nejmenší (Albatros, 2006) hravá cvičebnice angličtiny pro předškolní děti (návrh grafického zpracování, textový obsah)
2006 Angličtina pro samouky, cvičebnice – textový obsah gramatických cvičení (spoluautor Iva Dostálová, Fragment, 2006)

Soukromá školka Mašinka