Náš tým

Ludmila Zahálková 🚂

Spoluzakladatelka školky a hlavní pedagog

 

 

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu,obor učitelství v mateřské škole. Po ukončení studia jsem odjela na rok do Velké Britanie, kde jsem studovala anglický jazyk.
Po příjezdu jsem působila pět let v MS Libická jako třídní učitelka a jako lektor anglického jazyka. Dále jsem měla možnost pracovat čtyři roky v Mezinárodni škole v Praze (International School of Prague), kde jsem jako asistentka a učitelka českého jazyka vstřebávala vzácné poznatky od velmi profesionálního týmu pedagogů.
Poté jsem se postupně stala matkou tři dětí. Během mateřské dovolené jsem vedla kroužky muzicírování a angličtiny v Mateřském a otcovském centru Jablíčkov. Jsem absolventkou dvou cyklů hry na klavír na ZUŠ hl. města Prahy. Dále hraji na kytaru, flétnu a jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Několik let jsem jezdila jako oddílový vedoucí na letní tábor Paprsek.
V naší školce učím angličtinu a dále se zaměřuji na hudebně dramatické a výtvarné činnosti. Jsem absolventkou kurzu Jak začít den v Začít spolu a tento směr je mi velmi blízký.

Ludmila Zahálková


Kateřina BělínováKateřina Bělínová 🚂

Spoluzakladatelka a pedagog školky

 

 

Narodila jsem se 16.5.1975 v Praze a tamtéž jsem vystudovala Střední pedagogickou školu. Po maturitě a po praxi v mateřské škole jsem se od oboru vzdálila a pracovala 17 let u firmy Next spol. s r.o. ,kde jsem se zapracovala na mnoha pozicích. Tyto nejen manažerské zkušenosti jsou výbornou praxí pro vedení školky. Při práci s dětmi je mi největší praxí mateřství a výchova mých dvou dcer. V Mašince se zaměřuji na jazykovou a rozumovou výchovu. Dále mám na starosti řízení školky, provozní, technické a propagační zajištění.

Kateřina Bělínová


 Renáta ŠemíkováRenáta Šemíková 🚂

Pedagog

 

 

Narodila jsem se v Praze, 19.12.1974. Po základní škole jsem navštěvovala SPŠS Na Třebešíně. Následně jsem pracovala jako administrativní pracovník v telekomunikační firmě. Potom jsem se stala matkou dvou dětí. Po mateřské dovolené jsem vedla hudební kroužek v mateřském centru Jablíčkov. Od Jablíčkova už byl jenom krůček k Mašince. Jsem zde zaměstnaná od jejího založení a práce s dětmi mě velmi baví. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, hudební seminář Tóny jara, také seminář Veselé písničky. V letošním roce jsem absolvovala vzdělávací seminář Chůva pro děti do zahájení školní docházky a ten jsem zakončila složením profesní zkoušky. V roce 2022 jsem úspěšně absolvovala kurz asistenta pedagoga. Ve školce se věnuji především rozumové, hudební a dramatické výchově. Hraji na kytaru, na klavír, a mým hlavním koníčkem je zpěv. Jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Také ráda jezdím na kole, na lyžích, běhám, plavu a hraji badminton.

Renáta Šemíková


Aneta Rebernak ZrakováAneta Rebernak Zraková 🚂

Lektorka

 

 

Pochází z umělecké rodiny artistů a muzikantů. Od mala se věnuje tanci a zpěvu, hraje na housle a zobcovou flétnu, maluje, šíje, píše nebo prostě pořád něco tvoří Vedle učení těch „velkých“ na ČVUT si ráda odskočí vyřádit se do školky, protože miluje děti. Nejvíc ale miluje svoji dceru Eldu, která se také veze s Mašinkou. Aktivně se podílím na ročních plánech pro školku.

Aneta Rebernak Zraková


Olga SchindlerováOlga Schindlerová 🚂

Logopedie + předškolní vzdělávání

 

 

Mgr. Olga Schindlerová absolvovala jsem pedagogickou fakultu UK se státními závěrečnými zkouškami ze speciální pedagogiky a logopedie. Po absolvování mimo jiné vedla pražskou pobočku organizace zaměřené na sociální rehabilitaci lidí se zrakovým handicapem. Po mateřské dovolené se 3 dětmi se postupně začala věnovat více a více logopedii.

V naší školce pracuje od roku 2013 jako pedagožka, speciální pedagožka a zejména jako logopedka. Specializuje se hlavně na individuální práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.
Samotnou logopedii beru dle svých slov zejména jako ucelenou péči o řeč. Zaměřuje se tedy nejen na správnou výslovnost, i když to především, ale také na oblasti, které samotnou řeč dítěte velmi ovlivňují a napomáhají jejímu rozvoji. Je to především hrubá a jemná motorika, grafomotorika, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pozornost a porozumění, gramatika.

Olga má akreditaci pro vedení kurzu Maxík – MAXimální připravenost předškoláka na úspěšné vkročení do 1.třídy ( http://www.prodys-bubenickova.cz/kurzy.htm ). Jde o stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou.

Olga Schindlerová


Eva ČervenkováEva Červenková 🚂

Keramika + asistent pedagoga

 

 

Naše teta Eva tvoří s dětmi v naší dílně z hlíny vše možné i nemožné. V Mašince pracuje také jako asistent pedagoga.

Eva Červenková

Soukromá školka Mašinka