Program

Program a vzdělávací plán

Náš vzdělávací plán je koncipován tak, aby se děti rozvíjely po stránce hudebně-dramatické, výtvarné, tělesné a rozumové.
Pro děti předškolního věku máme každý týden vymezen čas, ve kterém se dětem intenzivně věnuje paní učitelka, která připravuje děti na úspěšný vstup do ZŠ.

Našim hlavním cílem je ukázat dětem takovou cestu, díky které se z nich stanou jedinci, kteří si sami sebe váží a kteří jsou schopni s láskou a respektem přijímat své vrstevníky i dospělé a bez obtíží s nimi navazovat přátelské vztahy.

Naše dosavadní zkušenosti nás přesvědčily o tom, že tato cesta je nejlepší přípravou dětí ke vstupu na ZŠ i do celého jejich života.

Den v Mašince

Časový harmonogram
8:00 – 9:00
Příchod dětí, volná hra
9:00 – 9:20
Ranní kruh, cvičení jógy, pozdrav slunci hygiena
9:20 – 9:45
Dopolední svačina a hygiena
9:45 – 10:15
Řízená činnost
10:15 – 12:15
Pobyt venku, kulturní akce, výlety
12:15 – 13:00
Převlékání, hygiena, oběd
13:00 – 14:00
Odpočinek
14:00- 15:00
Volná hra, hygiena
15:00 – 15:20
Odpolední svačina
15:20 – 17:30
Odpolední řízená zaměstnání / pobyt venku a

Soukromá školka Mašinka